cats-023.jpg

噓!都說是夫人了!當然要安靜點!

閉氣裝假人兩個鐘,都快曬掉一層皮!

信任真的很重要!不然真的不給拍!

對女友也是一樣的道理啦!

cats-024.jpg

 cats-025.jpg

 cats-026.jpg

cats-027.jpg

 cats-028.jpg cats-029.jpg

全站熱搜

dadda 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()